Nieuwbouw Winkelcentrum Velperbroek in Velp

09-04-2008 13:47

maquette 2 winkelcentrum Velperbroek in Velp

Gisteravond was er een inloopavond in het Lorentzhuis in Velp, waar de plannen van de gemeente Rheden en Rabo Vastgoed / Rabo Bouwfonds met de nieuwbouw van het Winkelcentrum Velperbroek aan de omwonenden werden gepresenteerd. Omdat de familie Hendriks natuurlijk ook benieuwd is in wat voor omgeving Ella straks op straat speelt (het nieuwe winkelcentrum komt praktisch voor onze deur), gingen we met Ella in de wandelwagen kijken naar de plannen.

De plannen zoals ze er nu liggen zijn inmiddels in een vergevorderd stadium. Er is al een heel traject van plannen (en bijbehorende protesten van de omwonenden) aan vooraf gegaan. De woontoren van 18 verdiepingen is nu van de baan. En ook de parkeer- en verkeersproblematiek zou volgens de gemeente en de architecten opgelost moeten zijn.

In het nieuwe ontwerp komt een complex met woningen en winkels en twee lagere torens, waarvan de hoogste uit 12 verdiepingen bestaat. Het moet een aantrekkelijk voetgangersgebied worden, met meerdere winkels. Eén van die winkels is in ieder geval de Coop Supermarkt, die nu recht voor ons huis in een noodgebouw is gehuisvest.

Als de verdere procedure spoedig verloopt, zou er eind van dit jaar of begin volgend jaar met de bouw begonnen moeten worden, die dan maximaal tot eind 2010 moet duren. De plek voor ons huis wordt dan weer parkeerterrein voor de bewoners van de Churchillflat, voor bezoekers van onze rij huizen (President Kennedylaan) en de bezoekers van het nieuwe winkelcentrum. Bewoners van het complex (106 woningen) zouden dan over de weg langs onze huizen naar het parkeerdek rijden, waar een soort park op gebouwd wordt, waardoor bewoners niet op auto's maar op groen naar beneden kijken.

Maquette nieuwbouw Winkelcentrum Velperbroek in Velp

Het ontwerp ziet er mooi uit. Toch vragen we ons nog wel af (en de buurtbewoners waarschijnlijk met ons) of het hier straks niet heel druk wordt met al het verkeer van en naar het nieuwe winkelcentrum.

Weet jij waar ons huis zich bevindt in de maquette van het nieuwe winkelcentrum op de afbeelding hiernaast en hieronder? (Hint: ze hebben onze dakopbouw vergeten.)

Hieronder een artikel uit De Gelderlander van 9 april:

Kijkers zijn niet per defintie kopers of huurders. Maar de belangstelling voor de presentatie van de vergevorderde plannen voor het winkelcentrum Velperbroek in Velp, inclusief de bijbehorende 106 woningen, was groot, woensdagavond. Vele tientallen vormden al vroeg in de avond een brede haag rondom de maquette die in het Lorentzhuis was neergezet. Je moest geduld hebben als je het schaalmodel en de tekeningen van dichtbij wilde bekijken.

Het plan winkelcentrum Velperbroek voorziet in een woontoren aan de Kennedylaan van twaalf lagen, met daaronder winkels. Aan de Reigerstraat is een woongebouw voorzien dat deels negen bouwlagen telt en deels vijf. Op de begane grond van dat gebouw worden 'medische voorzieningen' gevestigd. Het is nog niet bekend welke. Achter beide woon-winkelgebouwen, meer naar het midden van het nu nog braakliggende terrein, komt een vijf lagen tellend woongebouw met daaraan grenzend twee supermarkten. Dat de Coop een plek krijgt in het winkelcentrum is inmiddels zeker. Met discounter Lidl wordt nog onderhandeld, liet Dick Boekhout van projectontwikkelaar Rabo Vastgoed weten. Boven de supermarkten komt een overdekte parkeerplaats (143 plekken) voor bewoners en hun bezoek. Het dak van de parkeerplaats is begaanbaar. Er komen wandelpaden en het dak krijgt een lichte begroeiing.

Wat meer in de richting van het Velperbroekcircuit, aan de Kennedylaan, komt een niet-overdekte parkeerplaats voor bezoekers van het winkelcentrum (118 plekken).  

Andere ondernemers die zich in het nieuwe winkelcentrum vestigen, zijn snackbar Rokin en bakkerij Hilvers. Rabo Vastgoed is nog in gesprek met ondernemers uit verscheidene andere branches. Van de 106 woningen zijn er 31 te omschrijven als 'goedkope koopwoningen'. Naar verwachting moeten ze 172.000 euro per stuk opbrengen. De overige woningen zijn al door een belegger gekocht. Die gaat ze te zijner tijd verhuren. Naar verwachting kan de bouw van winkelcentrum Velperbroek begin 2009 beginnen. In de tweede helft van 2010 kan het in gebruik worden genomen.

Laatste nieuws
Om de bouwvergunning te kunnen verstrekken, moet het college van burgemeester en wethouders vrijstelling van het bestemmingsplan verlenen. Het college is van plan die vrijstelling en bouwvergunning te verlenen. Daartoe legt zij het ontwerp-besluit voor de bouwvergunning en de vrijstelling ter inzage, samen met de bouwaanvraag en de ruimtelijke onderbouwing. Het college is ook van plan hogere grenswaarden te verlenen in verband met het geluid van de (vracht)auto's op de President Kennedylaan en de Reigerstraat. Dit is verplicht vanuit de Wet geluidhinder.

De terinzagelegging duurt van 10 juli tot en met 20 augustus 2008. De stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis bij de publieksbalie en in het servicecentrum Velp, in de bibliotheek op Den Heuvel. Het is mogelijk tijdens deze termijn een zienswijze in te dienen tegen de ontwerp-besluiten bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ te De Steeg.
 
Update: er zijn nieuwe schetsen vrijgegeven van de plannen van Rabo Vastgoed en de gemeente Rheden met het nieuwe Winkelcentrum Velperbroek. Download hier de schetsen van de architect Op ten Noort Blijdenstein!
 
Theo Kooijmans heeft op zijn weblog over politiek in de gemeente Rheden een historisch overzicht van de ontwikkelingen rond het terrein van Winkelcentrum Velperbroek geplaatst.
 
De Gelderlander plaatste 8 juli jl. een artikel over de 'Brandbrief over Winkelcentrum Velperbroek'.